Понедельник
16.09.2019
14:19
Приветствую Вас Гость
RSS
 
ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТБАСЫН ЖӘНЕ БАЛАЛЫҚТЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ” КМҚК
КГКП «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА»
АКИМАТА ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА
Главная Регистрация Вход
Меню сайта

Прогноз погоды

Главная » 2018 » Март » 19 » У нас скоро ЮБЛИЕЙ!!! Вчесть этого КОНКУРС!!!
18:20
У нас скоро ЮБЛИЕЙ!!! Вчесть этого КОНКУРС!!!

ОТБАСЫН ЖӘНЕ БАЛАЛЫҚТЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЛОГОТИПІ БАЙҚАУЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Байқау Отбасын және балалықты қолдау орталығының құрылуына 10-жыл толуды мерекелеу қарсаңында өткізіледі.

Мақсаты: Отбасын және балалықты қолдау орталығының қызметін көпшілікке тарату.

Міндеттері:

 1. Қызметтің заманауи бағыттарын ескере отырып, Орталық логотипін жаңарту
 2. Отбасын және балалық құқықтары мен мүдделері саласында көрсетілетін қызметтер туралы жұртшылықты ақпараттандаруды арттыру
 3. Орталық мәртебесін қала және облыс аумағында бекіту

Қатысушылар: байқауға оқу орнына, әлеуметтік дәрежесіне қарамастан балалар мен ересектер қатыса алады.  

 

БАЙҚАУ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ

Байқау  2 кезеңнен тұрады:

1 кезеңмектепішілік (сырттай) –   2018 жылғы 3-14  сәуір аралығы.

Қатысушыларға білдіретін идеясы, түр-түсін, көлемін таңдау бойынша түсініктемелері бар Отбасын және балалықты қолдау орталығының  логотип эскизін әзірлеу ұсынылады(талаптарға сәйкес).

 Дайын эскиздер және оларға түсініктемелер электронды түрде Отбасын және балалықты қолдау орталығының  электрондық мекен-жайына (center_podderzhki@mail.ru)  жіберіледі немесе Киров көш, 63, мекен –жайы бойынша цифрлық тасымалдағыш құралдарында (диск, флэш-тасымалдағышында және т.б.) № 404  кабинетке 2018жылғы 14 сәуірге дейін жіберілуі қажет. Түсініктемелер қазақ немесе орыс тілдерінде орындалуы мүмкін. Жұмыстар талаптарға сәйкес әділ-қазылар алқасымен бағаланады(төмен қараңыз).

Сырттай таңдау нәтижесі бойынша әр бағыт бойынша  5 үздік жұмыс таңдалынады және Отбасын және балалықты қолдау ортылығының сайтындағы дауыс беруге және «Мой мир», «ВКонтакте», «FB» ғаламтор-қоғамдастықтарында, сонымен қатар Орталық мерейтойын мерекелеу кезінде ашық дауыс беруге қатысады.

 

Логотип эскизін рәсімдеу, бағалау және мазмұнына қойылатын талаптар:

 1. Эмблема көлемі –А4, А5 парақтары (қатысушының таңдауына қарай). Әрбір жұмысқа қатысушы туралы мәлімет бар ақпарат қоса берілуі тиіс:
  • ТАӘ
  • Мектебі, сыныбы немесе жұмыс орны (ересек қатысушылар үшін)
  • Байланыс мәліметтеріә (мекен-жайы, телефон, е-mail)
 2. Қарапайымдылық.  Танамалдық пен есте сақтау үшін  логотип артық эллементтерсіз, алайда өзінің бірегейлігін жоғалтпастан қарапайым болуы керек. Логотип дизайны  көзге көркем, артық сызықтарсыз, нақты, түсінікті, қажетті ойлар туғызатындай болуы тиіс. 
 3. Жатталуы.  Тиімді логтип жатталуға оңай болуы тиіс.  Бұл қарапайымдылық,  оны әзірлеуде мақсаттылық арқылы іске асырылып, мүмкін болатын клиенттің ойына  Орталық келетіндей болуы тиіс.
 4. Тартымдылық. Логотип мүмкін болатын клиенттер назарын аударуы тиіс. Классикалық үлгі ретінде 2 түсті шешім болуы мүмкін.
 5. Бірегейлік. Ол көптіәң ішінен көрініп, белгілі және есте сақтауға жеңіл болуы тиіс. Ол дербеск және қайталанбайтындай болуы тиіс.
 6. Мақсаттылық және мәнділік. Логотип  белгілі бір мақсатты белгілеп, Орталықтың негізгі қызметтері мен сипаттамаларынан көрініс беруі керек.
 7. Түрөзгерушілік.  Ол түрлі-түсті нұсқада да, ақ-қара нұсқада да үздік көрінуі қажет. Оны әзірлеу барысында  Орталық қызметінің мәнін барынша айшықты көрсете алатын түске тоқталу және баспадан жақсы шығуына көңіл бөлу қажет.
 8. Барлық кезеңдегі өзектілігі. Тиімді дизайн ескірмейтіндей, яғни қазіргі уақытта да, 10,20,50 жылдан соң да өзектілігін жоғалтпауы қажет.
 9. Ауқымдылығы. Логотип қарапайым қаламда да, жарнамалық билбордта да, яғни кез келген өлшемде және кез-келген орындау материалдарында үздік көрінуі қажет. Оның бөліктері түрі, түсі және көлемі бойынша үйлесімді болу қажет.

 

Барынша тиімді логотип қарапайым, бірегей, танымал, есте сақтауға жеңіл болуы тиіс.

Талаптарға сәйкес рәсімделмеген немемее белгіленген мерзімнен кеш жіберілген жұмыстар қабылданбайды.

 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

26-78-22

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЛОГОТИПА

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс проводится в преддверие празднования 10-летия основания Центра поддержки семьи и детства.

Цель: популяризация деятельности Центра поддержки семьи и детства.

Задачи:

 1. Обновить логотип центра, с учетом современных направлений деятельности
 2. Увеличить информированность населения об услугах в сфере защиты прав и интересов се6мьи и детства
 3. Укрепление статуса Центра на территории города и области

Участники: в конкурсе могут принимать участие дети и взрослые, независимо от места обучения, социального статуса.

 

ЭТАПЫ  И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этапвнутришкольный (заочный) – с 3 по 14 апреля 2018 года.

Участникам предлагается разработать эскиз логотипа Центра поддержки семьи и детства (в соответствие с требованиями), который дополняется коментариями, о заложенной идее, выборе цвета, формы и т.д.

 Готовые эскизы и комментарии к ним предоставляются в электронном варианте на адрес Центра поддержки семьи и детства (center_podderzhki@mail.ru)  или приносятся на цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.) по адресу Кирова, 63, кабинет № 404 до 14 апреля 2018 года. Комментарии могут быть выполнены на русском или казахском языке. Работы оцениваются жюри в соответствии с требованиями (см. ниже).

По результатам заочного этапа отбираются 5 лучших работ, которые участвуют в голововании на сайте Центра поддержки семьи и детства и интернет-сообществах «Мой мир», «ВКонтакте», «FB», а также в открытом голосовании на праздновании юбилея Центра.

 

Требования к оформлению и  содержанию и оценке эскиза логотипа:

 1. Формат эмблемы – листы А4, А5 (на выбор участника). К каждой работе должна быть приложена информация с данными конкурсанта:
  • ФИО
  • Школа, класс или место работы (для взрослых участников)
  • Контактные данные (адрес, телефон, е-mail)
 2. Простота . Для узнаваемости и запоминания логотип должен быть простым, без лишних элементов, но и не терять своей оригинальности. Его дизайн должен быть приятен глазу, без лишних линий, четкий, понятный, наводящий на нужные мысли.
 3. Запоминаемость. Эффективный логотип должен быть запоминаемым. Это осуществляется посредством простоты, целесообразности при его разработке, чтобы потенциальный клиент сразу вспоминал о Центре.
 4. Привлекательность. Логотип должен притягивать внимание потенциальных клиентов. Классикой является 2-х цветное решение.
 5. Уникальность. Он должен помочь выделиться из толпы, быть заметным и запоминаемым. Он обязан нести  индивидуальность, неповторимость.
 6. Целенаправленность и значимость. Логотип должен быть подходящим для нужной целевой аудитории. Каждый логотип должен отображать определенную цель, рекламировать услуги  и основные характеристики Центра.
 7. Видоизменяемость. Он должен отлично выглядеть как в цветной, так и в черно-белой версиях. При его разработке нужно найти тот цвет, который бы наилучшим образом отображал сущность деятельности Центра и при этом  хорошо печатался.
 8. Актуальность во все времена. Эффективный дизайн должен быть нестареющим, то есть работать как в настоящее время, так и через 10, 20, 50 лет.
 9. Масштабируемость. Логотип должен отлично выглядеть как на обычной ручке, так и на рекламном билборде, т е совершенно в любом размере и на любых материалах исполнения. Его элементы должны сочетаться по форме, цвету, размеру.

 

Наиболее эффективный логотип должен быть простым, оригинальным, узнаваемым, запоминаемым.

       Работы не соответствующие требованиям оформления или предоставленные позже обозначенных сроков, приниматься не будут.

ОРГКОМИТЕТ

26-78-22

Просмотров: 233 | Добавил: lenok | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Мини-чат
300

Поиск

Календарь
«  Март 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей

Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz